Case Eessy spanbandoproller

Case Eessy spanbandoproller

De Eessy Spanbandoproller is een product waarmee spanbanden eenvoudig en snel opgerold kunnen worden. Aan de hand van AWA Molding's Stappenplan Productontwikkeling wordt hier onder beschreven hoe het product tot stand is gekomen.

STAP 1: HET IDEE

De klant kwam bij AWA Molding met de vraag of AWA Molding wilde helpen met het uit-ontwikkelen van een product waarmee spanbanden eenvoudig opgerold kunnen worden. AWA Molding stemde in, waarna een geheimhoudingsverklaring werd getekend. In de verklaring werd een grove omschrijving van het product geformuleerd.

AWA Molding bezocht vervolgens de klant en kreeg een conceptversie van het product te zien dat voornamelijk bestond uit aluminium onderdelen. De klant vroeg zich af of het product in kunststof gemaakt zou kunnen worden.

In overleg met de klant werd een eisenpakket opgesteld. Hierin werd onder meer vastgelegd dat het product de volgende eigenschappen zou moeten krijgen:

  • Slagvast: het product moet van een hoogte van 1.5 meter op de grond kunnen vallen zonder beschadegingen op te lopen;
  • Kleurvast: het product mag niet verkleuren door blootstelling aan zonlicht;
  • Koppelbaar: de producten moeten eenvoudig aan elkaar geklikt kunnen worden.

STAP 2: EVALUATIE HAALBAARHEID EN MAAKBAARHEID

AWA Molding maakte vervolgens in samenwerking met de klant een inschatting van de maakbaarheid en haalbaarheid van het product. In deze fase nam de klant tevens een extern bureau in de hand die de maakbaarheid en haalbaarheid van het product beoordeelde. Het externe bureau kon geen doorslaggevend advies geven. Omdat AWA Molding overtuigd was van de maakbaarheid van het product besloot de klant het ontwikkelingsproces voort te zetten.

AWA Molding bood de klant een vrijblijvende offerte aan. De klant ging akkoord en besloot vervolgens zelf het product te construeren.

STAP 3: ONTWIKKELING PROTOTYPE

De ontwikkeling van een prototype nam de klant eveneens voor eigen rekening. AWA Molding vervulde wel een adviserende rol in het construeren van het product en het werken naar een prototype. AWA Molding adviseerde en begeleidde de klant onder meer inzake:

  • Het design van het product;
  • Materiaalkeuze;
  • Sterkteanalyse;
  • Constructieve details.

Met 3D-printers werd een werkend prototype gemaakt.

STAP 4: TESTEN EN EVALUEREN

AWA Molding hielp met het testen van het prototype en legde de resultaten vast. Het product bleek ruim te voldoen aan de vooraf gestelde visuele en technische eisen.

STAP 5: WERKEN NAAR SERIEPRODUCTIE

De laatste stap naar het eindproduct werd gezet. In overleg met de klant werd besloten om de constructie van de matrijs aan een Chinese partner uit te besteden. Tevens werden overige gereedschappen geconstrueerd en gebouwd. AWA Molding startte vervolgens de productie. De totale lead-time bedroeg ca. 5 maanden.

De EESSY® is verkrijgbaar in twee uitvoeringen:

  • De EESSY® 195-50: voor 50 mm brede spanbanden met een lengte van 9 tot 10 meter.
  • De EESSY® 94-25: voor 25 mm brede spanbanden met een lengte van ca. 5 meter.
Zelf een kunststof product laten maken

PORTFOLIO

CONTACTGEGEVENS

Adres:
De Kletten 12-16
9206 BA Drachten

 

KvK: 01062007
BTW: NL 8103 14940 B01
IBAN: NL 66 RABO 038 90 97 101

HEEFT U EEN IDEE VOOR EEN NIEUW PRODUCT?

ONTDEK OF WIJ U KUNNEN HELPEN