Stappenplan productontwikkeling

Het ontwikkelingsproces van kunststof producten verloopt bij AWA Molding in 5 stappen. Heeft u een idee voor een kunststof product en wilt u weten of wij u kunnen helpen het product te maken? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.

STAP 1: HET IDEE

Senseo padholder

De eerste stap begint bij u. U heeft een idee voor een kunststof product. U heeft misschien al marktonderzoek gedaan. U weet misschien al wat spuitgieten is en heeft schetsen of al een werkend prototype en wilt weten of u uw kunststof product kan laten maken

We helpen u in deze fase bij het verder aanscherpen van het productidee. De visuele en technische eisen die u stelt aan het product worden in de eerste stap geformuleerd. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk vast te leggen hoe sterk het product dient te zijn en in welke mate het bestand dient te zijn tegen hoge temperaturen, chemicaliën etc.

STAP 2: EVALUATIE HAALBAARHEID EN MAAKBAARHEID

Kunststof product AWA Molding

In de tweede stap wordt beoordeeld of het product haalbaar en maakbaar is. Wij maken een inschatting van de maakbaarheid en de haalbaarheid van het product en biedt u een vrijblijvende offerte aan waarin ontwikkel-, gereedschaps- en productiekosten worden geformuleerd. Vervolgens maakt u de afweging of u het ontwikkelingsproces wilt voortzetten.

Gegeven dat u het proces wilt voortzetten, contrueren we vervolgens het product. Met behulp van CAD-programma's wordt het product gedetailleerd vormgegeven. Op een aantal momenten in dit proces sturen we u een 3D-pdf, zodat het design van het product met u kan worden afgestemd. De tweede stap wordt afgesloten met een definitief 3D-ontwerp van het product.

STAP 3: ONTWIKKELING PROTOTYPE

Kunststof moeren

In de derde stap wordt toegewerkt naar een werkend prototype. Het ontwerp wordt volledig uitgewerkt naar een maakbaar product. Deze stap mondt uit in een complete geometrie-definitie (CAD-bestand) van het product. Van het CAD-bestand wordt vervolgens een prototype gemaakt, bijvoorbeeld met behulp van een 3D-printer.

STAP 4: TESTEN EN EVALUEREN

Eessy spanbandoproller

In Stap 4 wordt het prototype getest. Wij kunnen u desgewenst helpen bij het testen, bijvoorbeeld met sterkteberekening. De testresultaten worden vastgelegd en geëvalueerd. Afhankelijk van de testresultaten wordt eventueel teruggekoppeld naar eerdere fasen in het ontwikkelingsproces. Indien het prototype aan uw wensen en eisen voldoet kan de vijfde en laatste stap worden gezet naar serieproductie.

STAP 5: WERKEN NAAR SERIEPRODUCTIE

Display fietscomputer

In de vijfde stap wordt toegewerkt naar serieproductie. In deze fase worden de puntjes op de i gezet en worden de benodigde gereedschappen gefabriceerd. De benodigde matrijs wordt in deze stap gemaakt. Indien nodig worden tevens overige gereedschappen geconstrueerd en gebouwd, zoals montagehulp en robotgrijpers.

Voorbeeldcases productontwikkeling

Wij hebben aan de hand van dit stappenplan talloze producten (uit)ontwikkeld en geproduceerd. Van een aantal van deze producten hebben we het ontwikkelingsproces bondig uitgeschreven om te verduidelijken hoe het stappenplan in de praktijk vorm krijgt. Zie: voorbeeldcases productontwikkeling.

Heeft u een idee?

Heeft u een idee voor een kunststof product en bent u benieuwd of wij u kunnen helpen het product te maken? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen snel inschatten of een kunststof product maakbaar en haalbaar is.

Neem contact op

PORTFOLIO

CONTACTGEGEVENS

Adres:
De Kletten 12-16
9206 BA Drachten

 

KvK: 01062007
BTW: NL 8103 14940 B01
IBAN: NL 66 RABO 038 90 97 101

HEEFT U EEN IDEE VOOR EEN NIEUW PRODUCT?

ONTDEK OF WIJ U KUNNEN HELPEN